Børn

Undervisningen er et tilbud under Folkeskoleloven §20, stk 3.

Børn med døvblindhed eller høretab og evt. yderligere funktionsnedsættelser er delvist understøttet af den specielle nordjyske socialaftale.

Vi tilbyder desuden undervisning efter Folkeskoleloven for børn, som har sproglige udfordringer.

Uanset, hvilken slags funktionsnedsættelser eller udfordringer der er tale om, tager vi udgangspunkt i barnets individuelle funktionsniveau, ikke i diagnosen. 

 

KONTAKT: Afdelingsleder Peter V. Hangaard, telefon 92 43 90 76 og mail pevh@rn.dk.

Se vores videoer fra folkeskoletilbuddet

Børn med høretab

Børn med døvblindhed