STU

Særligt Tilrettelagt Undervisning for dels unge med døvblindhed, dels unge med høretab og andre funktionsnedsættelser.
Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Formålet med STU'en er, at unge med døvblindhed eller med høretab og andre funktionsnedsættelser opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Uddannelsen er et tilbud under Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

STU