Ydelser og matchning

Materialet på denne side er især for fagprofessionelle.

Indmeldelse i Aalborgskolen for børn med døvblindhed eller høretab sker via kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning.

Matchning i Region Nordjylland

Ydelsesbeskrivelser