Specialrådgivningen for Døvblinde

Specialrådgivningen for Døvblinde tilbyder udredning og rådgivning vedrørende børn, unge og voksne med kombineret syns- og hørenedsættelse. Rådgivningen er landsdækkende VISO og VISO/KaS-ydelser og kan foregå i hjemmet, dagtilbud, skoler, botilbud og lignende.

Ud over udredning og rådgivning formidler Specialrådgivningen viden om døvblindhed gennem kurser, temadage og informationsmaterialer.

Alle rådgivningens ydelser er omkostningsfri for modtagerne, og alle kan henvende sig direkte.

 

Udredning af døvblindhed

Specialrådgivningen tilbyder udredning af, om et barn eller en voksen kan betegnes som døvblind, og dermed falder inden for målgruppen for Specialrådgivningens ydelser. Hvis det er tilfældet, vil Specialrådgivningen naturligt følge efter.

Døvblindhed er en kombineret nedsættelse af syn og hørelse i en sådan grad, at det er vanskeligt for de nedsatte sanser at kompensere for hinanden. Døvblindhed er således en selvstændig funktionsnedsættelse. (se definition af døvblindhed)

Personer med døvblindhed er som oftest ikke helt døve og helt blinde. Begrebet dækker over et kombineret syns- og høretab, som optræder i flere variationer, og ofte i kombination med andre funktionsnedsættelser.

Variationer af døvblindhed kan stilles op i fire kategorier:

  • At være døv og have en synsnedsættelse
  • At være blind og have en hørenedsættelse
  • At have en synsnedsættelse og en hørenedsættelse
  • At være blind og døv

 

Rådgivning om døvblindhed

Alle mennesker har behov for at kommunikere – også når talesproget ikke kan fungere som kommunikationskanal. At være er at kommunikere. Alle sociale relationer, al personlig udvikling og Specialrådgivningen yder en relationsorienteret rådgivning med særligt fokus på kommunikation og forandrende handlinger. Vi har fokus på den enkeltes følelsesmæssige, kognitive, personlige og kommunikative udvikling med udgangspunkt i forudsætninger for brug af kompenserende tiltag ud fra kropslige og taktile og sproglige strategier, grundet det dobbelte sansetab.

 

Vidensarbejde

Specialrådgivningen har til opgave at indsamle, udvikle og formidle viden om døvblindhed. Vores medarbejdere deltager i mange fora, netværk og udviklingsprojekter, som skaber ny viden om målgruppen, metoder og indsatser. Vi vidensudveksler om døvblindhed såvel nationalt, nordisk som internationalt.

 

Materialeproduktion

Gennem materialeproduktion i Materialecentret vidensformidler Specialrådgivningen om døvblinde. Specialrådgivningen for Døvblinde har tæt tilknytning til praksis i Botilbud for Voksne med Døvblindhed samt Tilbud for Børn og Voksne med Døvblindhed og Høretab, som er specialiserede i bosteder, undervisning og aktivitets- og samværstilbud for børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed. Disse to tilbud har gennem mange årtier opbygget en stor ekspertise i forhold til det kombinerede sansetab og de helt særlige konsekvenser, som sansetabet har for barnet, den unge eller den voksne.