Materialecentret

Materialecentret er en produktions- og forlagsvirksomhed, der udvikler, fremstiller og udgiver undervisnings-, informations- og vejledningsmaterialer, som er målrettet mennesker med særlige behov for kommunikation og hørelse.

Vi ønsker at være et førstevalg og en kompetent, innovativ og multifunktionel medspiller, når det handler om trykte og digitale undervisnings- informations- og vejledningsmaterialer til og om døve, hørehæmmede, CI-opererede, døvblinde, tegnstøttet kommunikation samt til professionelle på disse områder.

Andre er også velkommen til at rekvirere vores materialer.

Materialecentret indgår i et konsortium med Høreafdelingen Børn og Unge på Institut for Syn og Hørelse samt Center for Høretab i Fredericia. Konsortiet er landsdækkende VISO/KaS-leverandør af Specialrådgivning til børn og unge med høretab.

 

Materialecentret
Kollegievej 1
9000 Aalborg
97 64 72 30
matcen@rn.dk
www.matcen.dk