Specialrådgivning om børn og unge med høretab, VISO-KaS


Specialrådgivning om børn og unge med høretab

 

ISH leverer i samarbejde med CKV i Fredericia landsdækkende specialrådgivning om børn og unge om hørelse og høretab. Se rådgivningens hjemmeside for al info, hørerådgivningen.dk.

Specialrådgivningen leveres som VISO-KaS-ydelse for Socialstyrelsen, og kan træde til og understøtte, når der kommunalt vurderes at være behov for en særlig indsats over for et barn eller en ung med høretab.

 

Ud over barnet eller den unge retter rådgivningen sig imod deres forældre samt fagpersoner i dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og andre relevante fagpersoner.
Rådgivningen foregår i et tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller lignende instans i barnets eller den unges hjemkommune og med de audiologiske afdelinger.

 

Specialrådgivningen omfatter også kurser og materialeproduktion. Alle ydelser er omkostningsfri for modtagerne. Læs mere i ydelsesbeskrivelsen og under "kursustilbud". Der findes desuden yderligere information på Specialrådgivningens hjemmeside hørerådgivningen.dk.

 

Du finder også Hørerådgivningen på Facebook og på LinkedIn.