Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)


Henvendelse

Institut for Syn og Hørelse tilbyder rådgivning og vejledning om teknologiske kommunikationsløsninger og alternative og supplerende kommunikationsformer. 

Behovet for rådgivning kan f.eks. opstå på grund af  tale- eller synsproblemer, læse- skriveproblemer eller nedsatte kommunikationsevner pga. motoriske eller kognitive vanskeligheder.

Rådgivningen retter sig mod børn og voksne i Nordjylland, pårørende samt personale på skoler og institutioner. Man kan frit henvende sig på instituttet på tlf. 97 64 70 00 eller mail ishd@rn.dk.

Instituttets konsulenter kan bl.a. hjælpe med at afprøve særlige it-hjælpemidler f.eks. forstørrelsesprogrammer og programmer til oplæsning af tekst og andre hjælpemidler med kunstig tale. Det kan også handle om øvrige hjælpemidler til kommunikation, f.eks. symbolbaserede pegeplader og andre billedstøttede kommunikationssystemer.