Høreafdelingen

Høreafdelingen tilbyder hjælp til børn og voksne med høreproblemer.

På voksenområdet tilbydes rådgivning og hjælpemiddelafprøvning på vegne af de nordjyske kommuner i henhold til Nordjysk Socialaftale.

Afdelingen yder desuden teknisk bistand vedrørende høreapparater og CI-udstyr på vegne af Audiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital (Høreklinikken). Man kan efter aftale få en tid hos en af vores hørekonsulenter enten på et træffested i egen kommune eller efter behov ved hjemmebesøg. Læs mere om hvad hørekonsulenten kan hjælpe med under Høreafdelingen - voksne.

På børneområdet ydes landsdækkende specialrådgivning om børn og unge på vegne af Socialstyrelsen (VISO-KaS). Læs nærmere på www.hørerådgivningen.dk” (åbnes i nyt vindue!)

Gennem Høreklinikkens børnehørerådgivning, rådgiver og vejleder vores børnehørepædagoger børn med høretab og forældre. Desuden tilbydes AVT-undervisning. og test for APD (Auditory Processing Disorder). Læs mere om børnehørerådgivningen.